Twórca GMES z wizytą w Polsce

Share

Logo programu GMES (Credits: satfuturis.com)22 marca br. odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Gościem specjalnym spotkania był prof. José Achache, dyrektor sekretariatu GEO (Group on Earth Observations) koordynującego przedsięwzięcie GEOSS (Global Earth Obserwation System of Systems), pomysłodawcy i jednego z twórców GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

José Achache, dyrektor sekretariatu GEO, pomysłodawca i jeden z twórców GMES (Credits: www.bureau-des-longitudes.fr)

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa. Inicjatywa ta ma na  celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Spotkanie z wielkim entuzjastą i promotorem wykorzystania technik obrazowania satelitarnego w monitoringu dynamicznie zmieniającego się środowiska Ziemi, stało się okazją do spojrzenia na zagadnienie wprowadzania założeń programu GMES w Polsce.

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, odpowiedzialnego za negocjacje dot. pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w osobach naczelnika Krzysztofa Zaręby oraz Jakuba Ryzenko - doradcy ministerstwa, nakreślili aktualny stan procesu negocjacyjnego. Przedstawili także wizję strategii pogłębiania korzyści płynących dla naszego kraju ze współpracy europejskiej w dziedzinie wykorzystania technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Reprezentantka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przybliżyła prace grupy specjalistów rekrutujących się z Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN nad planem implementacji GMES w Polsce. Uzupełnieniem wcześniejszych referatów stało się sprawozdanie prof. Zdzisława Kruczyńskiego. Prezentowało ono prace Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie budowy komponentów Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami (ISOK). GUGiK odpowiada za budowę zasobu obejmującego szczegółową informację obrazową,  wysokościową i topograficzną. ISOK jest najpoważniejszym obecnie systemem w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego opartym na informacji przestrzennej w Polsce.

Posiedzenie podsumowali przewodniczący Komisji prof. Jan Romuald Olędzki oraz wiceprzewodniczący dr Witold Fedorowicz-Jackowski. Zadeklarowali oni, w imieniu Komisji, pełne poparcie dla działań zmierzających do stowarzyszenia Polski z ESA oraz pomoc merytoryczną przy tworzeniu założeń implementacji GMES w Polsce, a także polskiej polityki kosmicznej.

źródło: geosystems.com.pl, gmes.cbk.waw.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę