Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na rzecz drużyny Space is More

Logo fundacji W dniach 15.04 - 24.04. 2014 na podstawie decyzji z dnia 09.04.2014 r nr 235/2014 Ministra Administracji i Cyfryzacji. Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki "Pociąg do Gwiazd z siedzibą w Lipnicy Górnej 28 przeprowadziła internetową zbiórkę publiczną na rzecz drużyny Space is More. Zebrane pieniądze zostaną przekazane drużynie na potrzeby pokrycia kosztów wyjazdu na finał konkursu Inspiration Mars. Poniżej prezentujemy pełne spawozdanie:

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ

PRZEZ FUNDACJĘ WSPIERANIA POLSKIEJ ASTRONAUTYKI „POCIĄG DO GWIAZD” w dniach 15.04 - 24.04.2014 r

Fundacja Wspierania Polskiej Astronautyki „Pociąg do Gwiazd”  z siedzibą w Lipnicy Górnej 28  informuje o zakończeniu w dniu 24.04.2014 r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 235/2014 z dnia 09 kwietnia 2014r.

Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 18 1240 2337 1111 0010 5727 5243 oraz sprzedaży cegiełek i przedmiotów wartościowych. Celem zbiórki było opłacenie kosztów podróży studenckiej drużyny Space is More na finał konkursu Inspiration Mars. 

Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 370  zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych i 00/100). Z bezpośrednich wpłat na konto bankowe, o numerze 18 1240 2337 1111 0010 5727 5243 = 370 zł. Ze sprzedaży cegiełek i  przedmiotów wartościowych = 0 zł.

Planowaliśmy produkcję następujących przedmiotów wartościowych:

Kubki z logiem projektu Space is More – 15 sztuk, koszulki z logiem projektu, kartki okolicznościowe wydane na okoliczność lotu drużyny na finał konkursu – 50 sztuk, okolicznościowe naklejki z logiem misji  - 100 sztuk w cenie 5 zł każda.

Ostatecznie nie będąc pewnymi czy w czasie 14 dni, jaki przyjęliśmy na przeprowadzenie zbiórki uda się sprzedać powyższe przedmioty wartościowe w podanych wyżej ilościach i czy tym samym koszty ich produkcji nie przekroczą wpływów ze zbiórki decydowaliśmy się zrezygnować z produkcji przedmiotów wartościowych. 

Koszty przeprowadzenia zbiórki:

Miesięczny koszt prowadzenia dedykowanego konta bankowego: 25 zł

Opłata za wyciąg papier. z rach:  18124023371111001057275243  = 3 zł 

Koszty związane ze złożeniem wniosku o zbiórkę publiczną w kwocie 82 zł pokryty został z konta głównego fundacji „Pociąg do Gwiazd”  

Dochód ze zbiórki:

Uzyskane środki z dowolnych wpłat na numer dedykowanego  konta = 370 zł

Koszt miesięczny prowadzenia dedykoanego konta = 25 zł

Koszt opłaty za papierowy wyciąg z rach:  18124023371111001057275243  = 3 zł 

Dochód ze zbiórki = 342 zł

 

Cel i sposób realizacji celu:

Zbiórka organizowana była w celu zdobycia funduszy na wyjazd wrocławskiej drużyny Space is More na finał międzynarodowego konkursu Inspiration Mars, polegającym na zaprojektowaniu załogowej misji przelatującej dookoła Marsa i z powrotem na Ziemię. W konkursie wystartowało 38 drużyn z 15 krajów, z czego 3 z Polski. Drużyna z Wrocławia, jako jedyna zakwalifikowała się do finału konkursu, który odbędzie się NASA Ames Research Centre.

Dochód ze zbiórki 342 zł w całości został przelany na rzecz drużyny Space is More. Środki zostaną przelane na konto fundacji Manus, która zapewnia obsługę finansową drużyny Space is More. Dane konta: Fundacja Manus z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 23-25/ 4.34  , 50-370 Wrocław nr 72 1090 2402 0000 0006 1000 9407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Drukuj