"Mars z wyboru", zagłosuj na projekt Agnieszki i pomóż jej zdobyć jego finansowanie

Agnieszka Rumińska (Credits: Agnieszka Rumińska)Agnieszka Rumińska jest studentką III roku Biotechnologii oraz Astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim.  Jej pasją jest fotografia przyrodnicza i jeździectwo. Od początku studiów angażuje się w prace Koła Naukowego studentów Astronomii UWr. Chętnie bierze udział w konferencjach i spotkaniach naukowych oraz popularnonaukowych. 

Na jednej z nich, na międzyuczelnianej konferencji KSAKN WKW (Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych Wrocław-Kraków-Warszawa)  w 2012 roku we Wrocławiu spotkała Bartosza Śmierciaka i Pawła Górkę z Sekcji Inżynierii Kosmicznej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Przedstawiali oni między innymi projekt wielozadaniowego łazika marsjańskiego HERO (Hexapod Extraterrestial ROver). Podczas rozmów kuluarowych  postanowiła dołączyć do zespołu budującego łazika HERO gdzie będzie mogła wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w budowie laboratorium biochemicznego. Jego zadaniem będzie zdalne badanie próbek gruntu na obecność w nich mikroorganizmów i biopolimerów. Laboratorium zostanie zamontowane na pokładzie łazika i weźmie udział w testach terenowych w różnych rejonach świata. Doświadczenia zebrane podczas tych testów posłużą potem do budowy bardziej  zaawansowanych konstrukcji i urządzeń wykorzystywanych na powierzchni Marsa.

Elementy konstrukcji łazika Hero (Credits: Bartosz Śmierciak)

Część eksperymentalna laboratorium została wykonana w Pracowni Glikobiologii Grzybów Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie  pod kierunkiem prof. dr hab. J. Kruszewskiej. Jednocześnie stała się ona  tematem pracy licencjackiej Agnieszki na kierunku Biotechnologii, a promotorem został dziekan Wydziału Biotechnologii dr hab. inż. M. Łukaszewicz.

Łazik marsjański HERO budowany na Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej weźmie udział w międzynarodowym, prestiżowym konkursie University Rover Challenge w 2014 roku organizowanym przez The Mars Society,  gdzie stanie w szranki z największymi uniwersytetami na świecie. 

Tego typu projekty badawcze, które wykonywane są zarówno w laboratorium, jak i w terenie, wymagają specjalnych nakładów finansowych.  Opracowana przez zespół metoda opiera się na reakcjach chemicznych, zatem pieniądze są potrzebne głównie na zakup odpowiednich odczynników  oraz sprzętu laboratoryjnego i terenowego, w tym pipet automatycznych, szalek, specjalnych podłoży mikrobiologicznych oraz jednorazowych płytek do testów.

Agnieszka Rumińska wraz z drużyną łazika HERO (Credits: Bartosz Śmierciak)

Agnieszka zgłosiła się do konkursu "Stypendium z Wyboru" aby pozyskać pieniądze na ten cel. Pozwoli jej to kontynuować prace w szczególności pozwoli zakupić odpowiedni sprzęt jak i pokryje koszty podróży do trzech ośrodków naukowych w których prowadzi badania. 

Agnieszka planuje rozwijać się naukowo w kierunkach Biotechnologii jak i Astronomii, a także jeśli to możliwe łączyć te dwie dziedziny nauki. Praca w tym projekcie pozwoli jej zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także wpłynie na rozwój nauk związanych z kosmosem co po wstąpieniu Polski do ESA ma niebagatelne znaczenie.

W celu zagłosowania kliknij TUTAJ

Zachęcamy do głosowania na Agnieszkę Rumińską, aby polski sektor kosmiczny mógł  rozwijać się sprawniej na wielu płaszczyznach.

  • Drukuj