Kosmiczna współpraca między WAT a CBK PAN

Moment podpisania porozumienia. Na zdjęciu: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz dyrektor CBK PAN prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz (Credits: WAT)Utworzenie ośrodka badawczo-rozwojowego w dziedzinie technologii kosmicznych i technik satelitarnych było głównym celem porozumienia o współpracy, zawartego 26 listopada br. między Wojskową Akademią Techniczną  i Centrum Badań Kosmicznych PAN.  W imieniu Stron porozumienie podpisali: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz dyrektor CBK PAN prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli: z ramienia CBK PAN zastępca dyrektora  ds. Technologii – dr inż. Piotr Orleański, zastępca dyrektora ds. Ogólnych – dr Mirosław Denis, specjalista ds. rozwiązań innowacyjnych – dr Marta Wachowicz, z ramienia Agencji Rozwoju Przemysłu wiceprezes Zarządu Piotr Majchrzak,  a WAT reprezentowali: prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Mariusz Figurski i prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, dyskutowano na temat stworzenia szerokiej platformy współpracy w obszarze technik satelitarnych.

Otwierając spotkanie rektor WAT podkreślił, ze CBK PAN jest największym autorytetem w dziedzinie badań kosmicznych i satelitarnych w Polsce, działającym na rzecz rozwoju branży kosmicznej a podpisanie porozumienia jest ważnym krokiem dla dynamicznej współpracy obydwu partnerów. Wspólną przyszłość, jako działalność opartą na mocnym fundamencie osiągnięć technologicznych WAT, widzi również dyrektor CBK PAN. Prof. Marek Banaszkiewicz  stwierdził, że nasza uczelnia jest w tym układzie strategicznym partnerem dla Centrum.

Podpisane dzisiaj porozumienie realizowane będzie między innymi  przez : inicjowanie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, realizację projektów badawczych, wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz na rzecz podmiotów zewnętrznych, przygotowanie przyszłych kadr zgodnie z potrzebami polskiej gospodarki, rozwój i edukację młodzieży, w tym szczególnie nauk ścisłych i technicznych.

 źródło: www.wat.edu.pl

  • Drukuj