Medal Bohdana Paczyńskiego - nagroda PTA Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki

Logo Polskiego Towarzystwa Astronautycznego (Credits: PTA)Podczas 35 zjazdu, Walne Zebranie Członków ustanowiło nową nagrodę PTA - Medal Bohdana Paczyńskiego „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki”. Projekt Medalu oraz Regulamin Przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego zostały zaakceptowane przez WZC. WZC powołało też Kapitułę Medalu, w której skład weszli: profesorowie Marek Abramowicz, Jerzy Kreiner, Józef Smak i Edwin Wnuk oraz z urzędu prezes PTA prof. Bożena Czerny.

Regulamin Przyznawania Medalu Bohdana Paczyńskiego dostępny pod LINKIEM

  • Drukuj