Polski portal dedykowany rynkowi obserwacji Ziemi

Logo serwisu EOPOWER (Credits: eopower.cbk.waw.pl)W ramach realizacji projektu EOPOWER (Obserwacje Ziemi czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy) 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej powstał portal dedykowany rynkowi obserwacji Ziemi. Celem projektu jest promocja produktów i narzędzi informatycznych, które są opracowywane i stosowane dla celów satelitarnej obserwacji Ziemi. Celem istnienia serwisu jest umożliwienie gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji związanych z innowacyjnymi pomysłami, opisami dobrych praktyk, z wymianą doświadczeń oraz przykładami projektów zakończonych sukcesem.

Celem portalu jest z jednej strony funkcja edukacyjna, jak również funkcja łączącą, pośredniczącą i umożliwiającą kontakty między różnymi podmiotami. Zbierane w ten sposób dane staną się częścią bazy danych portalu GEOSS (The Global Earth Observation System of Systems).

Potrzeba stworzenia portalu została zauważona w trakcie realizacji projektu GEONetCab (GEO Net for Capacity Building), który jest poprzednikiem projektu EOPOWER. W ramach projektu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) przeprowadziło badanie w celu wskazania możliwości i ograniczeń na polskim rynku obserwacji Ziemi. Wyniki badań oraz wnioski zostały opublikowane w raporcie „Inventory of the Current Situation, Identification of Opportunities and Bottlenecks – Polish context”.

Twórcy portalu serdecznie zachęcaj do jego do odwiedzenia http://eopower.cbk.waw.pl/pl 

źródło: Zespół Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych PAN

  • Drukuj