Projekt EEGS

EGNOS to jeden z systemów SBAS - Satellite Based Augumentation System
Zadaniem systemu jest wprowadzenie poprawek różnicowych zapewniając znaczne zwiększenie dokładność w trzech wymiarach oraz weryfikacja danych pochodzących z systemu GPS, sprawdzając czy nie wystąpiły błędy podczas transmisji lub czy nie doszło do awarii któregoś z satelitów. Nie spełnia on jednak wszystkich wymaganych parametrów na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie pełnej dostępności systemu EGNOS na naszym terytorium Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadziło prace badawcze w tym kierunku i składało aplikacje w 7-mym Programie Ramowym. Ostatnia z nich, złożona w ramach konsorcjum koordynowanego przez hiszpańską firmę GMV, zakończyła się powodzeniem. Dotyczy ona niniejszego projektu EEGS (EGNOS Extension to Eastern Europe).

 

Logo projektu EEGS

Projekt zakłada osiągnięcie czterech podstawowych celów podczas całej jego realizacji:

- Udowodnienie, że pokrycie systemem EGNOS może zostać  łatwo rozszerzone na obszar wschodniej Europy za pomocą poprawy algorytmów jonosferycznych.

- Osiągnięcie wpółdziałania systemu EGNOS z rosyjskim systemem SBAS- SDCM.

- Szerokie zastosowanie EDAS (EGNOS Data Access System) do precyzyjnego pozycjonowania (PPP- Precise Point Posistioning

- Analiza wpływu systemu Galileo na jakość serwisów systemu EGNOS i współdziałanie systemów EGNOS i SDCM

Status: Aktywny.

źródło: CBK