Gen. Mirosław Hermaszewski

Gen. Mirosław Hermaszewski (Credits: Hermaszewski.com)Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku w Lipnikach na Wołyniu w patriotycznej rodzinie znanej tam z działalności niepodległościowej, oświatowej i społecznej. Tam, na ziemi przodków utracił ojca i wielu krewnych. Jako niemowlę uniknął śmierci. Po wojnie w ramach tzw. repatriacji rodzina została przesiedlona do Wołowa na Dolnym Śląsku. Tam Mirosław rozpoczął naukę. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania lotnictwem. Był zręcznym modelarzem samoukiem, tej pasji poświęcał każdą wolną chwilę.

W 1960 r. w Aeroklubie wrocławskim przeszedł kurs pilotażu szybowcowego. Latał na lotniskach w Oleśnicy, Jeżowie Sudeckim, na Żarze w Beskidach i w Lisich Kątach. W 1961 r. w Grudziądzu ukończył kurs pilotażu samolotowego i jesienią rozpoczął naukę w wymarzonej Szkole Orląt w Dęblinie jako kandydat na pilota myśliwskiego.

Czytaj więcej...

Ary Sternfeld (14.05.1905 - 5.07.1980)

Ary Sternfeld (Credits: wikipedia.org)Polski astronom, autor 20 książek i 400 artykułów. Urodził się 15 maja 1905 roku w Sieradzu i pozostał tam 10 lat. Przeniósł się w czasie I wojny światowej do Łodzi.

Studiował astronomię w Krakowie i po pierwszym roku przeniósł się do Paryża, gdzie uczył się mechaniki. W listopadzie 1933 r w Polsce napisał dzieło swojego życia: "Wstęp do kosmonautyki" zawierający m.in trajektorie orbit satelitów czy ogólne zagadnienia związane z lotami kosmicznymi, jak technika rakietowa, czy przeciążenia. Niestety jego praca spotkała się z chłodnym przyjęciem wśród uczestników zebrania sekcji Towarzystwa Przyjaciół Astronomii. Wyjechał do Paryża. Otrzymał tam międzynarodową nagrodę astronautyczną im. R. Esnault-Peltrie i A. L. Hircha. Później zamieszkał w Moskwie, by pracować w Naukowo-Badawczym Instytucie Napędu Odrzutowego RNII. Z powodu represji Stalina jego instytut został jednak zamknięty. Nastąpił wtedy dla niego okres ubóstwa (nauczał w technikum metalurgicznym na Uralu). Po wojnie przeniósł się znowu do Moskwy, gdzie mieszkał aż do śmierci, a więc 5 lipca 1980 r.

Czytaj więcej...

Prof. Stanisław Gogolewski

Profesor Gorgolewski (Credits: Pomorska.pl)Stanisław Gogolewski urodził się 19 października 1926 r. w Słonimiu na Nowogrodczyźnie. W czasie II wojny światowej trafił do Wielkopolski i w 1952 r. ukończył fizykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki stypendium British Council w latach 1958-1959 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Cambridge, pracując w zespole późniejszego noblisty Martina Ryle'a. Doktorat obronił w 1960 r. pod kierunkiem prof. Wilhelminy Iwanowskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, tu także zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe: habilitację w 1964 r., stanowisko profesora w 1970 i tytuł naukowy profesora w 1990 roku.

Czytaj więcej...

Prof. Mieczysław Subotowicz (9.IX.1924 – 18.XI.2001)

Prof. Mieczysław Subotowicz (Credits: www.ptf.umcs.lublin.pl)Urodził się w Wilnie. Tam uczęszczał do gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Studia rozpoczął  w roku akademickim 1944/45 na wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej w sekcji matematyczno-fizyczno-chemicznej.

Po II roku studiów uzyskał asystenturę u prof. Ziemeckiego i pod jego kierunkiem przygotował pracę magisterską z fizyki ciała stałego, którą obronił w roku 1949. Promotorem jego rozprawy doktorskiej z fizyki ciała stałego był także prof. Stanisław Ziemecki. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w roku 1958. Habilitację dotyczącą zagadnień z fizyki jądrowej obronił w roku 1966.

Czytaj więcej...

Prof. Andrzej Stefan Woszczyk

Profesor Andrzej Woszczyk (Credits: Janusz Wiland)Andrzej Stefan Woszczyk urodził się 2 marca 1935 roku w Chorzelach. W 1951 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Sierpcu i podjął studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród jego wykładowców byli Władysław Dziewulski i Wilhelmina Iwanowska. Po ukończeniu studiów w 1955 roku, podjął pracę na tej uczelni wiążąc z nią całą swoją karierę zawodową. W latach 1957-1959 odbył staż w Instytucie Astrofizyki Uniwersytetu w Liège pod kierunkiem Pola Swingsa. Efektem przeprowadzonych tam badań była praca doktorska zatytułowana Analiza widma komety 1957 d (MRKOS) w zakresie widmowym 4737-6882 A, obroniona na UMK w 1962 roku (promotorem była Wilhelmina Iwanowska). Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1971 roku na podstawie rozprawy Ciśnienie atmosferyczne i topografia Marsa w świetle analizy podczerwonych pasm CO2. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał w 1984 roku.

Był członkiem Komitetu Astronomii PAN i Komisji Astrofizyki PAU. Od 2003 roku pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W latach 1999-2007 był prezesem Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. W latach 1971-2006 pełnił wielokrotnie funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Astronomii UMK oraz kierownika Katedry Astronomii i Astrofizyki Instytutu, a potem Centrum Astronomii UMK. Przez dwie kadencje zasiadał w Senacie Uczelni.

Czytaj więcej...

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę