Polska w ESA - Rada Ministrów podjęła decyzję!

120713 esa 1Aktualizacja z dnia 13.06.2012, 13:35 - Z źródeł bliskich rządowym dowiedzieliśmy się iż Polska dołączy do ESA jesienią tego roku. Do Europejskiej Agencji Kosmicznej został wysłany faks przyjmujący warunki wynegocjowane zimą zeszłego roku.

Czytaj więcej...

Umowa w sprawie promowania i użytkowania GPS i GALILEO

Artystyczna wizja jednego z satelit Galileo (Credits: ESA)W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2012 (pozycja 328) ukazała się umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji. Sporządzona została w Dromoland Castle w dniu 26 czerwca 2004 r.,  pomiędzy USA a krajami członkowskimi UE. Umowa obowiązuje w Polsce od 12 grudnia 2011 roku.

Czytaj więcej...

Zastosowanie technik satelitarnych w gospodarce - zapis posiedzenia komisji sejmowych

Dnia 14 marca bieżącego roku odbyło się posiedzenie sejmowych Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii oraz Komisji Gospodarki, obradujące pod przewodnictwem posła Wojciecha Jasińskiego (PiS), przewodniczącego Komisji Gospodarki. W trakcie obrad komisje rozpatrzyły informację Ministra Gospodarki o zastosowaniu technik satelitarnych w gospodarce oraz o zaangażowaniu Polski w prace Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Czytaj więcej...

Dyrektor generalny ESA przystępuje do negocjacji z Polską - aktualizacja

Posiedzenie Rady ESA z udziałem przedtstawicieli krajów zaprosznych w roli obserwatora, które odbyło się między 12 a 13 października br. (Credits: ESA)W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie w Europie w zakresie przestrzeni kosmicznej, ESA zaprosiła 10  krajów członkowskich UE do uczestniczenia w posiedzeniach Rady ESA.

Czytaj więcej...

GMES: trzy oferty przetargowe dostępne dla Polski

Satelita Sentinel2 po starcie w 2014 roku ma pracować na potrzeby programu GMES (Credits: Astrium An Eads Company)Niedługo od przekazania przez Komisję Europejską środków na uruchomienie systemu GMES, ESA ogłosiła trzy przetargi, w których mogą wziąć udział również podmioty z Polski. Jest to możliwe dzięki temu, że środki i działania realizowane są w ramach 7 Programu Ramowego.

Czytaj więcej...

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę