Konsultacje Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego

Share

Credits: NASAMinisterstwo Gospodarki rozpoczęło konsultacje dokumentu „Krajowy plan rozwoju sektora kosmicznego”. Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego jest dokumentem wykonawczym do „Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”. 

Stanowi on realizację jednego z celów głównych Programu: Rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego. Dokument określa sposoby wdrożenia Programu, uwzględniając kompleksowe działania na rzecz polskiego sektora kosmicznego w zakresie rozwijania polityki kosmicznej (space policy), budowy infrastruktury i kompetencji krajowego sektora kosmicznego w tym m.in. poprzez: współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, współpracę z Unią Europejską i innymi. Dokument był opracowywany w pierwszej połowie bieżącego roku we współpracy z  jednostkami sektora publicznego i naukowo przemysłowego.

W okresie luty – kwiecień 2013 r. – dokument był konsultowany na roboczo z resortami i partnerami współpracującymi, w tym wybranymi komórkami organizacyjnymi MG, które współpracują ściśle z Departamentem Innowacji i Przemysłu MG.

W ramach konsultacji: odbyły się 3 spotkania robocze w MG, na które zaproszono przedstawicieli wszystkich resortów (Członków Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej) i partnerów społecznych, 2-krotnie poruszano temat na Międzyresortowym Zespole ds. Polityki Kosmicznej. 

W okresie 7-15 maja 2013 r. dokument był skierowany do uzgodnień wewnętrznych w Ministerstwie Gospodarki.

Z uwagi na ogromną rolę organizacji społecznych w reprezentowaniu społeczeństwa i jego potrzeb, oraz zgodnie z § 12 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dn. 19 marca 2012r, projekt Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego w Polsce został przekazany przedstawicielom NGO sektora kosmicznego w celu jego skonsultowania i uzupełnienia. Na przedstawienie swoich wniosków i uwag organizacje publiczne mają czas do 31 lipca bieżacego roku.

 

Przedmiot dokumentu: Dokument dotyczy rozwoju technologii kosmicznych, w tym m.in.: eksploracji przestrzeni kosmicznej, satelitarnej obserwacji ziemi, nawigacji i pozycjonowania, rozwoju zintegrowanych aplikacji, wykorzystania danych satelitarnych oraz działań na rzecz wspierania rozwoju sektora kosmicznego m.in. poprzez edukację, promocję i komunikację sektora publicznego i prywatnego.  

Podmioty odpowiedzialne: Wiodącym podmiotem odpowiedzialnym za koordynację realizacji Planu jest Ministerstwo Gospodarki. Wśród podmiotów współpracujących należy wymienić członków Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce, tj. Ministerstwa: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Administracji i Cyfryzacji,Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Finansów, Edukacji Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejoraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przedstawicieli sektora naukowo – badawczego - w tym m.in. Centrum Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz Związek Przedsiębiorców Sektora Kosmicznego.

Horyzont czasowy: Dokument obejmuje priorytetowe i strategiczne działania w sektorze kosmicznym w Polsce, które planowane są do zrealizowania lub uruchomienia w okresie 2014-2020.W celu zweryfikowania funkcjonowania zaplanowanych działań, w trakcie realizacji Planu przewiduje się w 2017 r. śródokresową ewaluację. Pozwoli to na zweryfikowanie podjętych kierunków działań, oraz w przypadku konieczności wskaże potrzeby przebudowania i zaktualizowania strategii i planów postępowania. Ocena końcowa (ex-post) zrealizowanych działań zostanie wykonana na koniec okresu realizacji Planu, tj. w 2020 r.

Streszczenie dokumentu: Krajowy Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego jako dokument wykonawczy, określa zaktualizowane priorytety polskiej kosmicznej polityki przemysłowej. Należą do nich m.in.: Budowa satelity obserwacyjnego w ramach strategicznego programu NCiBR, Budowa małego satelity obserwacyjnego w ramach części polskiej składki do ESA, zarządzanej przez TASK FORCE, Budowa kompetencji polskich jednostek w obszarze technologii satelitarnych w ramach programów opcjonalnych ESA, Wsparcie polskich przedsiębiorców w uzyskiwaniu kontraktów w ramach programów opcjonalnych ESA współfinansowanych ze środków innych organizacji (w tym unijnych tj. programy Galileo, EGNOS, Copernicus oraz EUMETSAT), Zwiększanie wykorzystania technik satelitarnych dla potrzeb administracji publicznej. 

W dalszej kolejności opisane są proponowane działania do zaplanowania i wdrożenia w przyszłości w ramach rozwoju technologii kosmicznych i wspierania udziału w segmencie upstream, współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłem,rozwoju aplikacji satelitarnych i segmentu downstream,działań informacyjnych,czy powołania dedykowanej struktury organizacyjnej (biuro/agencja).

Jednocześnie Plan określa priorytetowe działania w sektorze kosmicznym oraz główne obszary / zadania celowe wynikające z określonych w Programie priorytetów, metody / sposoby ich realizacji, instytucje zaangażowane w ich wdrożenie oraz źródła finansowania.

Zgodnie z powyższym, w dalszej części dokumentu – pt. „Przedsięwzięcia determinujące  rozwój sektora kosmicznego w Polsce”, każde z zadań w ramach obszaru opisane jest analogiczne, określając: odpowiedzialnego za zadanie, współpracujących, źródła finansowania, zakres czasowy realizacji całości, oraz szczegóły dotyczące realizacji.

Dla czytelności Planu i uszeregowania wszystkich zadań zgodnie z głównymi ww. priorytetami, dokument zawiera również macierz realizowanych przedsięwzięć determinujących rozwój sektora kosmicznego w Polsce.

Z uwagi na ewoluującą sytuację w polskim sektorze kosmicznym, wymienione w „Programie działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce” kierunki zostały zaktualizowane i pogrupowane w działania, które są obecnie lub będą w najbliższej przyszłości realizowane przez odpowiedzialne podmioty sektora publicznego i prywatnego. W zależności od stopnia zaawansowania realizacji zadań, są one opisane w sposób bardziej szczegółowy lub ogólny.

Do głównych obszarów opisanych w ramach dokumentu należą: budowa kompetencji w obszarze technologii kosmicznych - segment kosmiczny i naziemny, satelitarna obserwacja ziemi, telekomunikacja satelitarna, nowe technologie i eksploracja przestrzeni kosmicznej, nawigacja i pozycjonowanie, budowa kompetencji w obszarze wykorzystania danych satelitarnych, zintegrowane aplikacje, nawigacja i pozycjonowanie, działania wspierające rozwój sektora kosmicznego w Polsce, wspieranie administracji publicznej we wdrażaniu aplikacji satelitarnych, edukacja – stworzenie nowych kierunków kształcenia związanych  z technikami kosmicznymi, analiza i przeprowadzenie koniecznych zmian w prawie krajowym.

Konsultacje społeczne „Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”

Warto zwrócić uwagę, że w 2011 roku  trwały Konsultacje społeczne „Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”  w ramach których przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych sektora technologii kosmicznych, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki opracowywały zarys dokumentu strategicznego, wskazujący kierunki rozwoju tego ważnego i innowacyjnego sektora przemysłu na najbliższe kilka lat.

Ostatecznie faza publiczna konsultacji  nie odbyła się, jednak czas jaki został poświęcony na pracę, zaowocował dużo większym przepływem informacji oraz zasobów pomiędzy poszczególnymi organizacjami sektora kosmicznego, oraz kilkoma mniejszymi akcjami na które warto zwrócić uwagę:

List do premiera Donalda Tuska, jaki w sprawie polskiego sektora kosmicznego przygotowali przedstawiciele NGO został wysłany i zauważony. Odbyło się spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która wyraziła zrozumienie dla  stanowiska NGO, dzięki czemu organizacje pozarządowe będą mogły uczestniczyć w kształtowaniu polskiego stanowiska  na poziomie technicznym. W ramach współpracy początkiem roku 2011 powstało podsumowanie prac NGO w roku 2010.

Link do projektu Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego (wersja doc.)

Link do projektu Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego (wersja pdf.)

Więcej: http://www.konsultacje.gov.pl/node/3166

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Comments 

#1 aaa 2013-07-10 09:12
w ramach których przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych sektora technologii kosmicznych, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki opracowywały zarys dokumentu strategicznego, wskazujący kierunki rozwoju tego ważnego i innowacyjnego sektora przemysłu na najbliższe kilka lat

Z tego zapisu wynika, że to organizacje pozarządowe opracowały rządowy program... Chyba ktoś coś pomylił - byłby to pierwszy taki przypadek w historii administracji publicznej nie tylko w PL, ale chyba w Europie...
Quote

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę