Oferta pracy PARP - analizy finansowe polskiego członkostwa w ESA

Share

Logo PARP (Credits: parp.gov.pl)Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydatki/kandydata
na stanowisko Starszego  specjalisty/Głównego Specjalisty
w Departamencie Programów Pilotażowych nr ref.: SS/GS/DPP/10/13

 

 

I. Główne obowiązki:

1. Monitoring i sprawozdawczość w zakresie wydatkowania środków ze składki polskiej wpłacanej do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), przeznaczanej na programy obowiązkowe i opcjonalne ESA;
2. Monitoring i sprawozdawczość finansowa w zakresie projektów realizowanych przez polskie podmioty  w ramach programu PECS i Task Force;
3. Analiza raportów okresowych nadsyłanych przez wnioskodawców w ramach monitoringu ESA;
4. Doradztwo polskim podmiotom w zakresie procedur ESA stosowanych w finansowaniu projektów, realizowanych we współpracy z tą organizacją;
5. Udział w posiedzeniach Komitetów i Rad ESA;
6. Raportowanie wyników prowadzonych działań i analiz związanych z realizacją zadań wynikających z Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych w Polsce;
8. Prowadzenie baz danych  związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu wynikających z Programu Działań na Rzecz Rozwoju Technologii Kosmicznych i Wykorzystywania Systemów Satelitarnych w Polsce;
9. Przygotowanie informacji dla wnioskodawców o wymaganiach formalnych, prawnych i finansowych dotyczących poszczególnych konkursów ogłaszanych przez ESA.
10. Analiza i monitoring systemu EMITS;
11. Prowadzenie postępowań przetargowych związanych z realizowanymi zadaniami.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe;
2. Doświadczenie zawodowe związane z dokonywaniem analiz finansowych lub monitoringiem przepływów finansowych lub wdrażaniem i rozliczaniem projektów/ programów międzynarodowych – min. 2 lata w przypadku starszego specjalisty, min. 3 lata w przypadku głównego specjalisty;
3. Wysoki poziom znajomości programów realizowanych w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w tym zasad ich finansowania – w procesie rekrutacji przewiduje się przeprowadzenie testu z przedmiotowego zakresu;
4. Wysoki poziom z zakresu sprawozdawczości finansowej;
5. Podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych;
6. Wysoki poziom obsługi programów komputerowych (szczególnie MS Excel i Access);
7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym specjalistycznego słownictwa z zakresu ekonomii - w procesie rekrutacji przewiduje się przeprowadzenie testu z przedmiotowego zakresu;
8. Inne: umiejętność planowania i doskonałej organizacji pracy; umiejętność współpracy z klientami zewnętrznymi w międzynarodowym środowisku; umiejętność dokonywania prezentacji; umiejętność pracy pod presją czasu; dokładność i precyzja w zakresie realizowanych zadań; umiejętności analityczne;
9. Niekaralność za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.

III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie: ekonomia, finanse, zarządzanie, kierunki techniczne.
2. Doświadczenie zawodowe: praca w zagranicznych instytucjach, w działach finansowania/rozliczania projektów międzynarodowych; praca w instytucjach zajmujących się doradztwem w zakresie finansowania/rozliczania projektów/umów gospodarczych; prowadzenie szkoleń z zakresu finansowania projektów UE lub innych projektów międzynarodowych; dokonywanie analiz finansowych dla firm lub innych podmiotów gospodarczych;
3. Doświadczenie związane z realizacją projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA);
4. Średni poziom znajomości zagadnień z zakresu podatków obowiązujących w UE;
5. Znajomość innych języków obcych.

IV. Wymagane dokumenty:  
 
1. życiorys (ZGODNIE ZE WZOREM ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ)
2. list motywacyjny
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: SS/GS/DPP/10/13) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 17.10.2013 r.  na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
faks (0 22) 432 86 20
lub
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Na stronie BIP zostanie zamieszczona lista osób, które spełniają stawiane w ogłoszeniu wymagania, niezbędne do wykonywania obowiązków przypisanych ww. stanowisku. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.

Oferty kandydatów niespełniających ww. wymagań  oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych PARP celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Lista plików

źródło: PARP

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę