Piąty nabór wniosków z obszaru 7 Programu Ramowego

 Logo 7. Programu Ramowego (Credits: Komisja Europejska)20 lipca ogłoszono piąty nabór wniosków naukowo-badawczych z obszaru Space Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Budżet 6 działań opiewa na 84 miliony euro.
Komisja Europejska ogłosiła 5. nabór wniosków na granty z obszaru Space 7. Programu Ramowego. Na sześć działań przewidziano 84 miliony euro:

* działanie 9.1.1/9.1.2 Zastosowania przestrzeni kosmicznej w służbie społeczności europejskiej/Walidacja usług i produktów GMES fazy operacyjnej i przedoperacyjnej (30 mln euro)
* działanie 9.1.3 Zastosowania przestrzeni kosmicznej w służbie społeczności europejskiej/Wsparcie skoordynowanego dostarczania danych obserwacyjnych (14 mln euro)
* działanie 9.2.1 Wzmacnianie fundamentów nauk i technologii kosmicznych/Badania na rzecz wspierania nauk kosmicznych i eksploracji kosmosu (8 mln euro)
* działanie 9.2.2 Wzmacnianie fundamentów nauk i technologii kosmicznych/Badania na rzecz wspierania transportu kosmicznego i technologii kluczowych (20 mln euro)
* działanie 9.3.1 Działania przekrojowe/Badania prowadzone przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (9 mln euro)
* działanie 9.3.1 Działania przekrojowe/Badania i wydarzenia wspierające Europejską Politykę Kosmiczną (3 mln euro)

Nabór będzie trwał do 23 listopada 2011 do godziny 17 CET. Szczegółowe informacje umieszczono na Portalu Uczestników Komisji Europejskiej (pakiet informacyjny jest też dostępny na serwerach DLR).

Wraz z naborem do Europejskiej Agencji Kosmicznej została przekazana kwota 174 milionów euro na rozwój infrastruktury GMES, w tym dostępu do danych przez niego generowanych. Kolejne 6 milionów euro zostało przeznaczonych na konferencje, spotkania informacyjne i ocenę wniosków.

Informacji o naborze i programach badawczych UE udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie.

źródło: www.kosmonauta.net