Walka z powodzią w Krainie Czarów. Relacja z warsztatów " Obserwacje Satelitarne - wsparcie w sytuacjach kryzysowych"

Uczestnicy warsztatów (Credits: CBK PAN)Około stu uczestników z Polski i zagranicy wzięło udział w warsztatach „Obserwacje Satelitarne – wsparcie w sytuacjach kryzysowych”, które odbyły się w dniach 16-18 maja w Warszawie (SGSP). Warsztaty zorganizowane w ramach Dni Technik Satelitarnych 2012 mogły odbyć się dzięki współpracy Zespołu Obserwacji Ziemi CBK PAN z Secure World Foundation oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Sektor obserwacji satelitarnych jest w Polsce w fazie rozwoju. Aby wykorzystać jego potencjał potrzebne są szkolenia i działania na rzecz zwiększenia świadomości użytkowników rozwiązań jakie daje teledetekcja. Jest to jeden z celów projektu GEO Network for Capacity Building (Geonetcab), który był patronem imprezy.

Trzydniowe warsztaty podzielone zostały na uzupełniające się części teoretyczne i praktyczne.

Pierwszego dnia uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach i zastosowaniach teledetekcji, kierunkach rozwoju tej dziedziny oraz wyzwaniach nie tylko technicznych, ale i organizacyjnych, które stoją przed polską administracją publiczną w związku z rozwojem europejskiego programu GMES. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje o źródłach pozyskania danych satelitarnych i kosztach z tym związanych. Dyskusja o usprawnieniu systemów zarządzania kryzysowego wskazała m.in.  na problem braku współpracy między instytucjami publicznymi przy wykorzystaniu i dostępie do danych przestrzennych. Przedstawiciele firm obalili mity związane z czasem dostępu do danych, które obecnie można otrzymać już po 24 godzinach.

Wiedzę zdobytą w czasie pierwszego dnia można było praktycznie sprawdzić podczas gry symulacyjnej „Alicja w Krainie Czarów”. Uczestnicy zostali podzieleni na sześć zespołów: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, krajowe  i wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, zagraniczne organizacje pozarządowe, decydentów oraz media. Wszyscy walczyli w „Krainie Czarów” (przypominającej Polskę) z katastrofalną powodzą – ewakuowali mieszkańców, rozkładali polowe szpitale, oczyszczali wodę, zapewniali żywność i starali się sprostać niespodziewanym obrotom akcji. Nad wydarzeniami czuwali dociekliwi dziennikarze, którzy na bieżąco przekazywali zdobyte informacje społeczeństwu. Walkę z żywiołem wspomagał system Alicja, który był wspólnym środowiskiem wymiany informacji geoprzestrzennej, w czasie rzeczywistym. Nawet jeśli tylko przed komputerami i odgrywając wydarzenia, uczestnicy gry mogli uświadomić sobie jak duże problemy napotykają w rzeczywistości poszczególne strony zaangażowane w taką akcję. Wspólny dostęp do aktualnych danych przestrzennych, sprawna komunikacja i współpraca między zespołami były podstawą podejmowania właściwych decyzji.

Uczestnicy warsztatów (Credits: CBK PAN)

W ostatnim dniu imprezy (Workshop on Use of Space Applications in Humanitarian Operations) wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego świata. Spotkanie w formie dyskusji dotyczyło wsparcia misji międzynarodowych i operacji humanitarnych przez techniki satelitarne. Ocenie poddana została użyteczność  wspólnego interfejsu do wymiany informacji przestrzennych, wykorzystywanego w czasie gry symulacyjnej. Uczestnicy poruszyli problemy związane z częstym brakiem dostępu do podstawowych danych np. o pokryciu terenu, infrastrukturze drogowej czy liczbie ludności, w miejscach gdzie stara się dotrzeć pomoc międzynarodowa. Wszyscy zgodzili się, że aby poradzić sobie z kryzysem niezbędne jest przygotowanie na długo przed nim, poprzez stały monitoring danego terenu oraz szkolenia osób, które w swojej pracy potrzebują korzystać z danych przestrzennych. Kluczem do sukcesu w radzeniu sobie z akcją jest też prostota procedur operacyjnych, systemów geoinformatycznych i samych  map, w tym satelitarnych.

Zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu przekroczyło nasze oczekiwania, co pokazuje, że jest potrzeba organizacji większej liczby szkoleń w tej tematyce.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz zapoznania się z prezentacjami z warsztatów dostępnymi na stronie Zespołu Obserwacji Ziemi Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Michał Krupiński, CBK PAN

  • Drukuj