Weź udział w warsztatach dla nauczycieli w ESA

Zdjęcie pochodzące z wcześniejszej edycji warsztatów organizowanych przez ESA (Credits: ESA)ESA  organizuje kolejną serię szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Warsztaty są otwarte dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, uczących uczniów mających nie mniej niż 12 i nie więcej niż 18 lat, w szkołach państw członkowskich ESA oraz państwach współpracujących w ramach PECS. Warsztaty odbędą się w holenderskim Noordwijk w dniach 10-13 lipca.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dowiedzieć się o innowacyjnych narzędziach i metodach w edukacji które dla lepszych efektów w nauczaniu wykorzystują zagadnienia związane z astronomią i astronautyką. Oprócz kontaktów z rówieśnikami z całej Europy, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności, które polepszą ich metodykę nauczania i pozwolą urozmaicić lekcję.

Nauczycieli biorący udział w warsztatach wezmą udział w bogatym programie działań, który obejmuje sesje na temat sposobu wykorzystania danych z misji ESA, oprogramowania do przetwarzania obrazu, prezentacje naukowców z ESA i wiele innych. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z proponowanym programem nauczania w celu umożliwienia im dostosowania go do wymogów krajowych programów nauczania.

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w warsztatach  muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie ESA.

Termin składania wniosków upływa dnia 04 czerwca 2012 roku o godzinie: 09:00 CET

źródło: ESA

  • Drukuj