Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Share

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Credits: MNiSW)Do 31 marca trwa nabór wniosków w siódmej już edycji konkursu na stypendia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. 
Stypendia przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Minister przyznaje corocznie stypendia naukowe osobom, które w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyły 35. roku życia i zatrudnione są w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

 Wnioski o stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Zespół oceniający nadesłane wnioski weźmie pod uwagę: wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne, wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. Istotnym elementem oceny wniosku są także: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych, uczestnictwo w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także udział w stażach i stypendiach zagranicznych.

Wnioski w dwóch egzemplarzach należy kierować do Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa) w terminie do 31 marca 2012 r. z dopiskiem „stypendium dla młodego naukowca”.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę