XVIII edycja seminarium z cyklu "GIS w Praktyce"

Share

Lotnicze i satelitarne rozpoznawanie i analiza funkcjonowania struktur przyrodniczych (Credits: samper.pl)6 marca br. w Warszawie odbędzie się już XVIII edycja seminarium z cyklu "GIS w Praktyce". Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie map cyfrowych i praktycznych aspektów zastosowań. Organizatorem seminarium jest Centrum Promocji Informatyki.  Dokładny program seminarium dostępny jest na stronie organizatora: http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2012/gis/index.php

Formularz kontaktowy dostępny jest pod adresem: http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2012/gis/formularz.php

źródło: www.e-administracja.org.pl

 

PROGRAM

6 marca 2012 r.
10:00 Wykład: Kartograficzny interfejs geoinformacyjnych serwisów internetowych
 • Zmiana paradygmatu użytkowego współczesnych opracowań kartograficznych
 • Czynniki kształtujące użyteczność serwisów internetowych
 • Mapa w kontekście projektowania i testowania użyteczności publikacji internetowych
 • Funkcje map w serwisach internetowych
 • Elementy kartograficznego interfejsu użytkownika
 • Zakres zastosowań kartograficznego interfejsu użytkownika na stronach osobistych, w serwisach społecznościowych i serwisach geoinformacyjnych
dr inż. Paweł J. Kowalski
(Politechnika Warszawska)
10:20 Wykład: Mapa a geoinformatyka
I. Kartografia a mapa
 • Wstęp
 • Rozwój kartografii
  • początek XX wieku
  • 50-te lata XX wieku
  • opracowanie z 1952 r. A.H Robinsona
  • metodyka kartografii wg L. Ratajskiego
  • koncepcje rozwoju kartografii wg:
   - F.J Ormelinga
   - W. Ostrowskiego
   - A.M. Berlanga
 • Mapa jako model przestrzeni
 • Mapa i jej cechy wg A. Makowskiego
 • Porównanie mapy klasycznej z mapą w systemie nawigacyjnym wg D.Gotliba
 • Przekaz kartograficzny:
  • bez bazy danych
  • z bazą danych
II. Geoinformatyka i jej rozwój
 • Historia systemów geoinformacyjnych
 • Edukacja w zakresie systemów geoinformacyjnych
 • Nauki geoinformatyczne i nauczanie
 • Właściwości geoprzestrzeni dla potrzeb rozwiązywania i oceny problemu lokalizacyjnego
III. Wnioski
IV. Literatura
prof. dr hab. Tadeusz Chrobak
(AGH Kraków)
10:50 Wykład: Najnowsze rozwiązania map cyfrowych w zadaniach administracji publicznej i dla celów biznesowych
dr inż. Waldemar Izdebski
(Politechnika Warszawska)
11:35 Wykład: Pragmatyczne aspekty tworzenia map cyfrowych . Wykorzystanie map tematycznych w gospodarce na przykładzie baz danych tematycznych SOZO i HYDRO
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. (Dz.U. Nr 222 poz. 1328) określa rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju, oraz organizację i tryb współdziałania z Głównym Geodetą Kraju innych organów administracji publicznej przy ich realizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia zróżnicowane kartograficznie opracowania tematyczne:
 • mapy hydrograficzne
 • mapy sozologiczne
 • mapy geomorfologiczne
 • mapy glebowo-rolnicze
 • mapy pokrycia terenu
 • mapy użytkowania ziemi
 • mapy infrastruktury technicznej
 • mapy podziałów terytorialnych kraju.
Pomimo formalnego określenia tych produktów mianem "map tematycznych", istotnym elementem systemu produkcji ww. ośmiu opracowań jest stworzenie bazy danych przestrzennych o charakterze tematycznym. Baza taka umożliwi prowadzenie złożonych analiz przestrzennych i może być istotnym komponentem powstającej w Polsce infrastruktury informacji przestrzennej.
Za najważniejsze spośród map tematycznych, których tworzenie jest obowiązkiem Głównego Geodeta Kraju należy uznać:
 • bazę danych hydrograficznych - przedstawiających stan i warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym oraz rozmieszczenie wód powierzchniowych i zjawisk hydrograficznych, z uwzględnieniem obiektów gospodarki wodnej,
 • bazę danych sozologicznych - przedstawiających stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny, a także skutki negatywnych i pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim procesów antropogenicznych, oraz sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska.
prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
(Politechnika Warszawska)
12:20 Merytoryczna prezentacja sponsorska
12:50 Przerwa, poczęstunek
13:20 Case study: Spisy powszechne jako źródło danych do analiz geoprzestrzennych
Dane spisowe stanowią doskonałe źródło do analiz geoprzestrznnych. Przygotowane na potrzeby spisów przestrzenne bazy adresowe zostaną wykorzystane do prezentacji wyników obydwu spisów. W związku z tym GUS przygotowuje portal geostatystyczny, który będzie stanowił docelową, informatyczną platformę przestrzennej prezentacji danych spisowych oraz wyników analiz geostatystycznych. Portal będzie udostępniał zagregowane dane w postaci analiz przestrzennych (gotowych oraz indywidualnych zamówień, z zachowaniem tajemnicy statystycznej).
Statystyka publiczna może dostarczać różnorakich danych i prezentować je na różnych poziomach agregacji, w zależności od potrzeb społeczności lokalnych i władz samorządowych oraz rządowych. We współpracy ze szczeblem zarządzającym w regionach, informacje pozyskane w spisach odniesione przestrzennie mogą być wykorzystane jako narzędzie przy podejmowaniu strategicznych decyzji na poziomie gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. Dzięki danym przestrzennym można monitorować dany teren, dokonywać analiz, prognozować rozwój regionu oraz szacować różnego rodzaju ryzyka jak i opracowywać sposoby zapobiegania.
Janusz Dygaszewicz
(GUS)
13:40 Blok merytorycznych prezentacji firmowych
14:10 Case study: Koncepcja wykorzystywania technologii GIS we wspomaganiu organizacji imprez masowych
 • Przestawienie źródeł informacji GIS dla potrzeb organizacji imprez masowych.
 • Przedstawienie technologii pobierania danych przez usługi sieciowe.
 • Zaprezentowanie przykładu praktycznego.
 • Omówienie problemów technicznych i prawnych.
 • Pytania.
Bartłomiej Burkot
(CitrusGIS)
14:40 Przerwa
14:50 Wykład: Wsparcie GIS w zapewnieniu dostępności usług - rozwój sieci placówek i punktów obsługi w oparciu o mapy cyfrowe
Sklepy, punkty obsługi oraz centra usługowe są zawsze umiejscowione w przestrzeni, a decyzje związane z rozwojem sieci są w dużej mierze zależne od takich czynników jak lokalny popyt, rozlokowanie konkurencji czy zagęszczenie ruchu. Narzędzia GIS, dane przestrzenne i mapy są naturalnym sojusznikiem w planowaniu rozwoju sieci placówek. Pozwalają wyznaczyć kierunki oraz zminimalizować ryzyko inwestycyjne.
 • Geokodowanie - bez współrzędnych ani kroku
 • Czego z pomocą GIS można się dowiedzieć o otoczeniu punktu sprzedaży i jak dowiedzieć się jeszcze więcej?
 • Poszukiwanie nowych lokalizacji:
  • gdzie nas brakuje?
  • gdzie warto inwestować?
 • Case Study - czy za pomocą GIS można pomóc zmniejszyć kolejki na poczcie?
Marek Turlejski
(Datawise)
15:20 Case study: Geomarketing - praktyczne zastosowania oraz wykorzystanie systemu GIS + GPS w badaniach profili i preferencji klientów w określonych jednostkach terytorialnych na przykładzie firmy z branży marketingu bezpośredniego
 • GIS - opis i krótka forma wprowadzenia do tematu
 • NAVSTAR GPS i GLONASS - krótkie wprowadzenie do tematyki nawigacji satelitarnej i problemów z tym związanych
 • GIS+GPS - wprowadzenie i prezentacja możliwości integracji danych oraz pokaz możliwości własnego tworzenia map w zależności od przewidzianych potrzeb
 • Geomarketing - krótkie objaśnienie, co to takiego, i dlaczego warto w to zainwestować
 • Przykład zastosowania geomarketingu w jednej z małopolskich firm zajmujących się marketingiem bezpośrednim (wybór i znajdowanie jak najszerszej grupy docelowej [targetowanie rynku], monitoring podjętych działań)
 • Przykład implementacji systemu GIS i GPS na potrzeby geomarketingu oraz prezentacji możliwych i wielości rozwiązań (krótkie omówienie darmowych i płatnych oprogramowań w zależności od potrzeb i podjętego wyboru: np. ESRI, Map Info, Quantum GIS, GoogleEarth, Garmin Map Source...)
 • Pokaz systemu automatycznego zliczania punktów dostarczeni w kampaniach marketingu bezpośredniego przy aktywnym wsparciu wizualizacji i raportowania z wykorzystaniem narzędzi GIS+GPS
Bartosz Wieczorek
(TSR Consulting)
15:40 Case study: Usługi oparte na geolokalizacji (polskie serwisy Popla, Lokter)
 • Krótko o geolokalizacji: początki i rozwój usługi. Era przed i po smartfonowym boomie.
 • Charakterystyka działania: od prostych usług opartych na mapach do zaawansowanych systemów z powiadomieniami i tzw. społecznością.
 • Geolokalizacja w praktyce
  • Najpopularniejsze usługi i ich działanie
   • FourSquare, Współrzędne Google, FB Places, Messenger i inne
  • Geolokalizacja w Polsce
   • Popla, Lokter
 • Grywalizacja: hasło klucz wyjaśniające nagły wzrost popularności geolokalizacji
 • Geolokalizacja w innych usługach: nie tylko smartfony, nie tylko zabawa czyli o pozostałych zastosowaniach.
 • Przyszłość technologii: dalszy rozwój trendu geolokalizacyjnego. Nowe pomysły, nowe usługi, nowe metody wykorzystania technologii.
Maciej Kluk
(IDG Poland SA)
16:00 Case study: Charakterystyka map w oficjalnych serwisach powiatów
 • Ogólna ocena ilościowa: czy mapy można znaleźć w serwisach powiatowych?
 • Klasyfikacja map ze względu na zasięg: mapa obejmująca obszar powiatu to podstawa, ale czy w serwisie można napotkać mapę całego kontynentu?
 • Przegląd tematyczny: punktem wyjścia jest treść ogólnoinformacyjna, ale jakie zagadnienia są szczególnie eksponowane na mapach?
 • Miejsce map w strukturze serwisu: czy mapy mogą stanowić wyodrębniony dział serwisu?
 • Dostęp do map i ich wkomponowanie: czy mapy są składnikiem pierwszoplanowym, czy też głęboko ukrytym?
 • Interaktywność: jak użytkownik mapy może dostosować przedstawienie kartograficzne?
dr inż. Jacek Górski
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
16:20 Sesja pytań, konsultacje
16:40 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę