"Przedsiębiorco, korzystaj z technik satelitarnych"

Organizatorzy seminarium (Credits: www.unicorn-sme.org)7 maja bieżącego roku, o Godz. 9.00 w sali konferencyjnej (nr 169) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Pl. Bankowy 3/5 00-001 Warszawa) Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, organizuje seminarium pt. "Przedsiębiorco, Korzystaj z technik satelitarnych.

Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) i samorządów terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej".

Założenia:

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią większość w sektorach europejskiego transportu, handlu detalicznego, budownictwa, rolnictwa, przemysłu czy usług doradztwa, i zapewniają pracę dwóm trzecim ogółu zatrudnionych. Odgrywają kluczową rolę w europejskiej gospodarce i w realizacji strategii Europa 2020, szczególnie w okresie kryzysu finansowo ekonomicznego. Zastosowanie najnowszych technologii satelitarnych może wesprzeć MSP działające w wymienionych wyżej  sektorach  poprzez usprawnienie ich funkcjonowania, poprawienie relacji z klientami i dostawcami, oraz zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i włożonego wysiłku. Zastosowanie satelitarnych aplikacji przez lokalne MSP może stać się narzędziem przyśpieszającym rozwój nowoczesnych, innowacyjnych sektorów przemysłu i usług w gminie, powiecie i regionie, poprzez podniesienie jakości dotychczas oferowanych produktów czy usług lub poszerzenie rynków zbytu. Jednak decyzja o wyborze konkretnych rozwiązań i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania wymaga czasu i dostępu do źródeł informacji, co na ogół stanowi problem dla
MSP.

Cele programu:

Seminarium ma na celu zachęcenie MSP do stosowania osiągnięć technologii satelitarnych poprzez przedstawienie wynikających z tego korzyści ekonomicznych, w szczególności zaś:

• poinformowanie przedsiębiorców o możliwościach wykorzystania w biznesie osiągnięć satelitarnych;
• pokazanie konkretnych przykładów udanego zastosowania satelitów w różnych sektorach MSP;
• prezentacja zastosowań technologii satelitarnych w praktycznej działalności służb publicznych (geodezja, służby sytuacji nadzwyczajnych, pogotowie ratunkowe,straż
pożarna, leśnictwo i inne), samorządów lokalnych i placówek naukowo-badawczych
• poinformowanie o możliwościach wsparcia i funduszach dla MSP;
• ukazanie korzyści z udziału Polski w realizacji programu kosmicznego ESA (czyli wysokich technologii) dla MSP, samorządów lokalnych i placówek naukowo badawczych.

Udział w seminarium powinni wziąć:

• przedsiębiorcy zainteresowani możliwością podjęcia działalności w niezwykle atrakcyjnym, nowo powstającym sektorze gospodarczym w Polsce lub już w niej funkcjonujący;
• przedstawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego, którym zależy na rozwinięciu produkcji i usług związanych z technologią satelitarną na ich terenie;
• przedstawiciele samorządu gospodarczego;
• instytucji uczelni i instytucji naukowo-badawczych;
• dostawcy aplikacji satelitarnych, eksperci do spraw przestrzeni kosmicznej.

Więcej informacji oraz szczegółowy program seminarium dostępny pod adresem: http://www.unicorn-sme.org/pliki/satelita-program%2006-04-2012.pdf

  • Drukuj